Els Rutes realitzen un projecte de col·laboració amb la SPAX