#JamboreeACasa Nº8: Aprendre a fer el Nuc Ballestrinque!