AUTORITZACIONS PER A ACTIVITATS I ACAMPADES

ATENCIÓ!

Tots els documents són auto-emplenables, és a dir, descarregueu-los, empleneu-los des de l'ordinador,

imprimiu-los i porteu-los signats digitalment o a mà.

Evitem documents escrits a mà 😅

PROTOCOL COVID19 I DOCUMENT D'ACCEPTACIÓ

ATENCIÓ!

El document d'acceptació és auto-emplenable, és a dir, descarregueu-lo, empleneu-lo des de l'ordinador,

imprimiu-lo i porteu-lo signat a mà.

*RECORDEU QUE SI NO PORTEU AQUEST DOCUMENT SIGNAT ELS XIQUETS I XIQUETES NO PODRAN PARTICIPAR DE LES ACTIVITATS DE L'AGRUPAMENT

Evitem documents escrits a mà 😅

DOCUMENTACIÓ PER A SOCIS I SÒCIES

ATENCIÓ!

Tots els documents són auto-emplenables, és a dir, descarregueu-los, empleneu-los des de l'ordinador,

imprimiu-los i porteu-los signats a mà.

Evitem documents escrits a mà 😅