top of page
rutes1.jpg
IMG_20230808_085354.jpg

La secció de rutes s’anomenava originalment Rovers i va ser creada per Baden Powell per tal de que aquells joves que ja havien completat la seua etapa com a scouts pogueren seguir vinculats als agrupaments. Baden Powell va dissenyar el funcionament i els objectius de la secció en el llibre titulat “Roverisme cap a l’èxit”. Actualment les seues edats estan compreses entre els 17 i els 19 anys. Són un grup quasi autònom que realitza i desenvolupa els projectes que ells mateixos decideixen. Porten la camisa de color verd i panyoleta si han realitzat la promesa escolta.

El principal objectiu dels i les rutes és el servei. En una etapa en la qual realitzen la seua transició cap al món adult ja són conscients dels problemes que els envolten i tenen les motivacions com per a entendre’l i transformar-lo. Per això els seus projectes tracten de superar els límits de l’agrupament per a realitzar accions que tinguen una repercussió en la societat i puguen aportar un gra de sorra per a transformar-la. A més, aquest servei també es realitza de cara a l’agrupament, de manera que observen i es fan conscients del treball que suposa ser scouter, poden decidir una vegada acaben la seua etapa com a joves dins l’agrupament si volen incorporar-se a l’equip de scouters.

Els i les nostres rutes han realitzat activitats com per exemple l’organització d’una trobada amb rutes d’altres agrupaments valencians, han col·laborat en l’organització dels actes del centenari de l’escoltisme a Xàtiva i ens han ajudat a millorar el nostre agrupament, pintant un mural del Llibre de la selva al cubil de llops del local.

bottom of page