top of page
llops1.jpg
tropa1.jpg
kraal1.jpg
pioners1.jpg
rutes1.jpg
comitè1.jpg

Els escoltes tractem d’educar d’acord amb les necessitats de les xiquetes i xiquets i això suposa adaptar-se al seu creixement, tant físic com psicològic. Per a això ens dividim per grups d’edat, que anomenem seccions. Dintre de cada secció conviuen xiquets i xiquetes d’edats similars, que realitzen projectes i activitats d’acord amb les seues capacitats i necessitats.

 

Les seccions més petites utilitzen un marc simbòlic per tal de poder explicar als xiquets i xiquetes que és l’escoltisme d’una manera adaptada a les seues capacitats. Cadascuna de les seccions realitza un projecte que rep un nom d’acord amb el seu marc simbòlic i es divideixen en grups més petits.

bottom of page